Project information

Rozšíření praktické výuky Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity o on-line metody kapilární elektroforézy.

Project Identification
FRVS/1449/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt si klade za cíl zavést pokročilé on-line metody kapilární elektroforézy (CE) do praktické výuky Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU). Konkrétně půjde o elektroforeticky zprostředkovanou mikroanalýzu (EMMA, Electrophoretically Mediated MicroAnalysis), umožňující provést enzymovou reakci přímo uvnitř kapiláry a následně v rámci jedné analýzy separovat a detekovat vzniklé produkty. Separační a inkubační podmínky budou optimalizovány pro modelovou reakci hydroxylace nesteroidního antirevmatika diklofenaku cytochromem P450 izoformou 2C9 (CYP2C9) vázanou s regeneračním systémem NADPH, založeném na enzymové reakci glukosa-6-fosfát dehydrogenasy. Na základě získaných poznatků bude vypracována úloha do laboratorních cvičení C7300 Metody chemického výzkumu-cvičení (šk.rok 2008/9 - 41 studentů), C6230 Klinická biochemie-cvičení (šk.rok 2008/9 - 36 studentů) a C6270 Metody separace proteinů - cvičení (šk.rok 2008/9 - 23 studentů), ve kterých si budou moci studenti biochemických a biologických programů PřF MU prakticky osvojit základní principy této v posledních letech se bouřlivě rozvíjející oblasti CE.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info