Project information

Teorie a metodologie geografického výzkumu

Project Identification
FRVS/2186/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vytvoření nového studijního předmětu "Teorie a metodologie geografického výzkumu" pro doktorský studijní program geografie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Kurz chce přispět k vyplnění mezery mezi směřováním výzkumu v české a světové humánní geografii tím, že poskytne studentům orientaci v současných postpozitivistických přístupech, jejich filosofickém ukotvení a metodologii, a tím jim usnadní "tápání" na počátku jejich vědecké kariéry, zvláště při formulaci tezí jejich dizertačních prací. Hlavní náplní kurzu je představení post-pozitivistických směrů první (behaviorální, humanistická, radikální, marxistická, feministická geografie) a druhé vlny (teorie strukturace, geografický realismus, postmodernismus, poststrukturalismus, postkolonialismus, geografie diference). U jednotlivých přístupů bude diskutována kritika, ze které daný směr vychází, jeho hlavní cíle, filosofické ukotvení a obvyklá metodologie, příklady konkrétních výzkumů a výsledků prostřednictvím prací hlavních autorů, a kritika přístupu z pohledu mladších autorů. K tomu bude využita pestrá škála metod výuky, kombinující přednášky, samostatnou četbu, diskuse nad literaturou, simulaci problémů i samostatné studentské projekty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info