Project information

Project information
PRIMEVAL SOCIO-RITUAL ARCHITECTURE IN MORAVIA

Investor logo
Project Identification
GA404/95/1224
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
The Moravian Museum Brno
Institute of Archaeological Sights Care in Brno
South Moravian Museum in Znojmo

Předkládaný projekt navazuje na objev nejstaršího středoevropského kruhového sakrálního areálu - /rondelu/ - u Těšetic na Znojemsku. Jak vyplývá ze souborných studií navrhovatele prochází pravěká kruhová sociokultovní architektura dlouhým (zatím blíže nesledovaným a tudíž téměř neznámým) vývojem od neolitu až po raný středověk. Bez nových terénních zjištění není možné aktuální problematiku /rondelové archeologie/, otevírající pohled do duchovního života starých Evropanů, blíže sledovat.Proto jsme po předběžné letecké a terénní prospekci vybrali tři objekty z relativně uzavřené oblasti jižní Moravy (Vedrovice, Božice, Šumice), na nichž by archeologický výzkum, doplněný potřebnými expertízami, doložil funkci /rondelů/ v neolitu, eneolitu a době bronzové a otevřel tak dveře dalšímu poznání tohoto nového fenoménu evropského pravěku. Realizace navrhovaného projektu je důležitá také v zájmu udržení priority české vědy v daném oboru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info