Informace o projektu

Pravěká sociokultovní architektura na Moravě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/95/1224
Období řešení
1/1995 - 1/1997
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Moravské zemské muzeum v Brně
Ústav archeologické památkové péče v Brně
Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Předkládaný projekt navazuje na objev nejstaršího středoevropského kruhového sakrálního areálu - /rondelu/ - u Těšetic na Znojemsku. Jak vyplývá ze souborných studií navrhovatele prochází pravěká kruhová sociokultovní architektura dlouhým (zatím blíže nesledovaným a tudíž téměř neznámým) vývojem od neolitu až po raný středověk. Bez nových terénních zjištění není možné aktuální problematiku /rondelové archeologie/, otevírající pohled do duchovního života starých Evropanů, blíže sledovat.Proto jsme po předběžné letecké a terénní prospekci vybrali tři objekty z relativně uzavřené oblasti jižní Moravy (Vedrovice, Božice, Šumice), na nichž by archeologický výzkum, doplněný potřebnými expertízami, doložil funkci /rondelů/ v neolitu, eneolitu a době bronzové a otevřel tak dveře dalšímu poznání tohoto nového fenoménu evropského pravěku. Realizace navrhovaného projektu je důležitá také v zájmu udržení priority české vědy v daném oboru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info