Project information

Exprese, signalizace a funkce receptorů smrti v lidských embryonálních kmenových buňkách

Investor logo
Project Identification
GAP301/10/1971
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.

Lidské embryonální kmenové buňky (hESC) a nově také lidské indukované
pluripotentní kmenové buňky (iPSC) vzbudily výrazný vědecký zájem a vyvolaly
naděje z pohledu jejich možného použití pro terapii závažných lidských
onemocnění, případně tvorbu tkání a orgánů ex vivo. Ačkoli naše pochopení
signálních drah zodpovědných za schopnost sebeobnovy a diferenciační
potenciál hESC v poslední dekádě výrazně vzrostlo, mechanismy aktivace a regulace dalšího významného procesu - buněčné smrti hESC, zůstávají
experimentálně téměř netknuty. Receptory smrti (DR) z rodiny TNFR jsou
nejvýznamnějšími hráči v tomto procesu a uplatňují se v imunitní,
protistresové a protinádorové odpovědi. O funkci těchto molekul u hESC není
dosud nic známo. Obsahem navrhovaného projektu je proto komplexní analýza
exprese, signálování a funkce hlavních DR (Fas/CD95, TNFR1 a TRAIL
receptorů) v hESC a z nich diferencovaných derivátů za normálních i stresových podmínek (např. poškození DNA, aktivace onkogenů, oxidační
stres). Výsledky studie přinesou nejen základní poznatky o funkcích DR v tomto unikátním buněčném typu, ale mohou také přispět k návrhu cílené
eliminace rizik spojených s abnormálním chováním hESC buněk při jejich
použití v terapii.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info