Project information

Ecophysiological Aspects of Reforestation in Heavilly Acidified Environments

Investor logo
Project Identification
GA501/94/0493
Project Period
1/1994 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V řízených i terénních podmínkách budou detailně studovány kritické problémy minerální výživy lesních dřevin v prostředí se vzrůstající kyselostí substrátu. Zvláštní pozornost bude věnována toxickému působení anorganických sloučenin dusíku na růst a na metabolické procesy mladých rostlin. Současně budou měřeny i ekofyziologické charakteristiky významných druhů trav kolonizujících odlesněné plochy, s cílem kvantifikovat jejich kladné působení na vlastnosti půdního prostředí, ale i negativní, kompetiční a allelopatický vliv na semenáčky stromů. Ze získaných poznatků bude možno vycházet při volbě optimální strategie zalesňování kalamitních holin a při ošetřování mladých kultur.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info