Informace o projektu

Ekofyziologické aspekty obnovy lesa v silně acidifikovaném prostředí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA501/94/0493
Období řešení
1/1994 - 1/1996
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V řízených i terénních podmínkách budou detailně studovány kritické problémy minerální výživy lesních dřevin v prostředí se vzrůstající kyselostí substrátu. Zvláštní pozornost bude věnována toxickému působení anorganických sloučenin dusíku na růst a na metabolické procesy mladých rostlin. Současně budou měřeny i ekofyziologické charakteristiky významných druhů trav kolonizujících odlesněné plochy, s cílem kvantifikovat jejich kladné působení na vlastnosti půdního prostředí, ale i negativní, kompetiční a allelopatický vliv na semenáčky stromů. Ze získaných poznatků bude možno vycházet při volbě optimální strategie zalesňování kalamitních holin a při ošetřování mladých kultur.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info