Project information

Nové přístupy k výuce předmětů softwarového vývoje

Project Identification
FRVS/2615/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je uplatnit v technickém vzdělávání -- při výchově softwarového inženýra -- humanistické psychologické přístupy -- konkrétně přístup orientovaný na člověka (Person-Centered Approach, PCA) zavedený v psychologii 50. let Rogersem (1983). Nejčastější vzor výuky v technických předmětech, speciálně vývoji software, odpovídá mixu frontální výuky lektor -- student, při kterém lektor vysvětluje látku a student ji pasivně přijímá, v kombinaci s posilováním praktických dovedností. Většinou se jedná o jednosměrné předávání lektor -> student. Při některých postupech je student členem týmu menšího rozsahu, obvykle do pěti lidí.


Projekt bude sloužit k tvůrčí činnosti řešitele vedoucí k rozšíření výuky v předmětech PV168 Seminář z programování v jazyce Java, PV165 Vývoj programových systémů v jazyce Java a PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace o oblast zaměřenou na zvýšení měkkých kompetencí u studentů a jejich lepší příprava pro zařazení do pracovního procesu po absolvování.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info