Project information

Project information
Zlepšení kvality života optimalizací funkce zrakového orgánu (ZKZOFZA)

Project Identification
MUNI/A/1000/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Kvalita lidského života závisí od funkce jednotlivých smyslových orgánů a celého stavu organismu. Očima je vnímáno 90% okolního světa kolem nás. Zraková analýza vjemů a jejich zpracování s určením preklinického stadia onemocnění je zásadním úkolem současné oftalmologie. Projekt zahrnuje zkoumání psychofyzikálních faktorů zabývajících se vztahem mezi intenzitou podnětu a intenzitou vjemu v jednotlivých kategoriích postižení smyslového orgánu. Projekt probíhá na oční klinice FN Brno a na oční klinice FN USA v Brně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info