Informace o projektu
Zlepšení kvality života optimalizací funkce zrakového orgánu (ZKZOFZA)

Kód projektu
MUNI/A/1000/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Kvalita lidského života závisí od funkce jednotlivých smyslových orgánů a celého stavu organismu. Očima je vnímáno 90% okolního světa kolem nás. Zraková analýza vjemů a jejich zpracování s určením preklinického stadia onemocnění je zásadním úkolem současné oftalmologie. Projekt zahrnuje zkoumání psychofyzikálních faktorů zabývajících se vztahem mezi intenzitou podnětu a intenzitou vjemu v jednotlivých kategoriích postižení smyslového orgánu. Projekt probíhá na oční klinice FN Brno a na oční klinice FN USA v Brně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info