Project information

Fyziologie rostlin (FYZIOR)

Project Identification
MUNI/A/0967/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci projektu bude posílena vědeckovýzkumná studentská činnost Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, Ústavu experimentální biologie, PřF MU Brno. V jednotlivých laboratořích a pracovních skupinách Oddělení fyziologie a anatomie rostlin budou studována dílčí odborná témata, zpracovávána v rámci diplomových a disertačních prací studentů oddělení. Společným jmenovatelem těchto témat budou biochemické a biofyzikální základy protistresové reakce rostlin studované pomocí moderních metod.

 • Glutation jako marker radiačního a nutričního stresu u vyšších rostlin
 • Funkce antioxidačních enzymů a substrátů ve fotosyntéze lišejníků za stresových podmínek
 • Role askorbátu v resistenci rostlin proti inhibici PS II indukované zářením
 • Srovnání vlivu polycyklických aromatických uhlovodíků a toxických kovů na růst a primární produkci vybraných druhů řas
 • Efektivní koncentrace polyolů v mechanizmech odolnosti lišejníků vůči


nízkým teplotám

 • Radiačním stresem indukované změny ve struktuře a funkci fotosystému II
 • Fotoochranné mechanismy Arabidopsis thaliana s modifikovanou strukturou PS II
 • Senzitivita modelových lišejníků a rostlin k fotoinhibici studovaná pomocí moderních biofyzikálních a biochemických metod
 • Strigolaktony - rostlinné fytohormony ovlivňující arbuskulární mykorhizní symbiózu
 • Analýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické beta-glukosidasy Zm-p60.1
 • Vliv herbivorie na vodní provoz rostlin
 • Mechanismy spolehlivého transportu vody v rostlinách chmele
 • Změny v transportu vody a iontů v xylému jako rekce na stresové podmínky prostředí
 • Vliv heterogenity prostředí na příjem a využití dusíku

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info