Project information

Studentská vědecká konference (SVK MBG)

Project Identification
MUNI/B/0978/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt Studentské vědecké konference (SVK) navazuje na aktivity Přírodovědecké fakulty definované jejím dlouhodobým záměrem do roku 2010, především na její snahu o podporu rozvoje tvůrčí činnosti studentů, popularizaci studia a výsledků vědecké práce pracovníků a studentů fakulty a v neposlední řadě podporu aktivní účasti studentů na konferencích a seminářích.
Cílem projektu je vytvořit prostor pro prezentaci výsledků vědecké práce studentů magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných především Přírodovědeckou fakultou. Pozitivním přínosem navrhované konference bude nejen předání získaných poznatků ale i zdokonalení se studentů ve správné komunikaci s odborníky či navázání vzájemných profesních kontaktů k budoucí spolupráci. V souladu se snahou fakulty o zvyšování informovanosti veřejnosti a popularizaci vědeckopedagogické činnosti fakulty bude souběžně s navrhovaným projektem probíhat přednáškový cyklus pro veřejnost s názvem "GMO – mýty a legendy", což přinese unikátní spojení čistě odborné vědecké konference s populárně naučnými přednáškami pro veřejnost a s doprovodným programem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info