Project information

Matematická statistika a modelování (Statistika a modelování)

Project Identification
MUNI/A/1001/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Metody statistické analýzy dat a stochastické i deterministické modelování hrají stále důležitější úlohu při poznávání přírody i společnosti, zejména v souvislosti s rozvojem výpočetních a informačních technologií.
Jedná se zejména o analýzu medicínských a epidemiologických dat a jejich časové i prostorové modelování, modelování environmentálních procesů a trendů ekonomického vývoje. Tyto problémy vyžadují rozvoj matematicko-statistických metod, adaptaci potřebných partií kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic a navíc propojení těchto dvou oblastí – identifikaci parametrů příslušných deterministických modelů pomocí metod statistiky a získání relevantních údajů pro tvorbu modelů z pozorování zatížených náhodnými vlivy.
Cílem projektu je zapojení doktorských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu uvedené problematiky, který je na oddělení aplikované matematiky Ústavu prováděn.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info