Informace o projektu

Matematická statistika a modelování (Statistika a modelování)

Kód projektu
MUNI/A/1001/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Metody statistické analýzy dat a stochastické i deterministické modelování hrají stále důležitější úlohu při poznávání přírody i společnosti, zejména v souvislosti s rozvojem výpočetních a informačních technologií.
Jedná se zejména o analýzu medicínských a epidemiologických dat a jejich časové i prostorové modelování, modelování environmentálních procesů a trendů ekonomického vývoje. Tyto problémy vyžadují rozvoj matematicko-statistických metod, adaptaci potřebných partií kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic a navíc propojení těchto dvou oblastí – identifikaci parametrů příslušných deterministických modelů pomocí metod statistiky a získání relevantních údajů pro tvorbu modelů z pozorování zatížených náhodnými vlivy.
Cílem projektu je zapojení doktorských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu uvedené problematiky, který je na oddělení aplikované matematiky Ústavu prováděn.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info