Project information

Inovace laboratoře pro praktickou výuku optických metod využitelných v přírodovědných oborech

Project Identification
FRVS/194/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt předpokládá nákup, instalaci a využívání souboru polarizačních mikroskopů, které doplní stávající vybavení již existující laboratoře pro praktickou výuku optických metod na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Realizací projektu bude navýšena stávající kapacita učebny na 12 pracovních míst. Tím výrazně vzroste efektivita dosavadní výuky praktických předmětů zaměřených na optické metody studia v přírodovědně a technicky orientovaných oborech. Získané moderní mikroskopy umožní efektivnější praktickou výuku, usnadní studentům přípravu k teoretickým předmětům a seznámí je s technikou běžně používanou v praxi. Teoretické základy optických metod a běžně používané pracovní postupy budou studentům k dispozici jak na webové stránce (http://mineralogie.sci.muni.cz), tak i jako studijní opory jednotlivých praktických předmětů v Informačním systému Masarykovy univerzity. Inovovaná laboratoř bude rovněž prezentována na webových stránkách Ústavu geologických věd.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info