Project information
Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace (SV-FI MAV)

Project Identification
MUNI/A/0914/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Projekt je zameřen na podporu VaV činnosti studentů doktorského a magisterského studia, kteří jsou vedeni školiteli, jež participují na Výzkumném záměru Fakulty informatiky MU "Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy" (dále jen VZ). Výsledky tohoto VZ byly opakovaně hodnoceny stupněm "vynikající". Problematika navrhovaného projektu je bezprostředně provázána s výše uvedeným VZ a dále ji rozšiřuje o perspektivní a originální směry výzkumu.
Jedná se o výzkum a vývoj v oblastech kvantových výpočtů a analýzu jejich vlastností, použití formálních metod při modelování, analýze a verifikaci: klasických a zejména stochastických systémů i nekonečně stavových, komplexních a softwarově intenzivních systémů, vestavných systémů, komunikačních protokolů a dalších, zejména biologických systémů. Tyto oblasti jsou provázány na využívání paralelních architektur a rozsáhlé výpočetní systémy typu GRIDy. Další oblastí je analýza medicínského obrazu, včetně nově vyvíjených metod analýzy s pomocí HW a-nebo SW prostředků.

Publications

Total number of publications: 184


Previous 1 2 3 4 5 6 7 19 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info