Project information
Významový profil úzkostných a fobických poruch

Project Identification
MUNI/A/0949/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tento výzkumný projekt se zaměřuje na dva dílčí cíle. Prvním cílem je tvorba diagnostického nástroje zaměřeného na úzkostné poruchy, který je využitelný jak v oblasti výzkumu, tak v klinické praxi, kde bude efektivně mapovat úzkostné a fobické poruchy a zprostředkovávat přehled základních obtíží klienta/pacienta. Druhým bodem, na který se zaměřujeme, je mapování významových profilů úzkostných lidí a jedinců trpících fobiemi. Na základě komparace kvantitativních charakteristik výsledků i kvalitativní analýzy jednotlivých skupin (lidí fobických, úzkostných a bez symptomů) bychom rádi ověřili, jaké mají strach a úzkost psychosémantické koreláty. Dále bychom, ve shodě se současnými trendy ve výzkumu, pomocí významových profilů (čili specifického kognitivně-fenomenologického způsobu vztahování se ke světu) zmapovali možnosti prevence v této oblasti. Celkově se tedy projekt orientuje na výzkum fobických úzkostných poruch osobnosti, jejich pozadí, vzájemných podobností a rozdílů v osobnostním obraze jedince a možnosti prevence rozvíjejícího se onemocnění.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info