Informace o projektu
Významový profil úzkostných a fobických poruch

Kód projektu
MUNI/A/0949/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Tento výzkumný projekt se zaměřuje na dva dílčí cíle. Prvním cílem je tvorba diagnostického nástroje zaměřeného na úzkostné poruchy, který je využitelný jak v oblasti výzkumu, tak v klinické praxi, kde bude efektivně mapovat úzkostné a fobické poruchy a zprostředkovávat přehled základních obtíží klienta/pacienta. Druhým bodem, na který se zaměřujeme, je mapování významových profilů úzkostných lidí a jedinců trpících fobiemi. Na základě komparace kvantitativních charakteristik výsledků i kvalitativní analýzy jednotlivých skupin (lidí fobických, úzkostných a bez symptomů) bychom rádi ověřili, jaké mají strach a úzkost psychosémantické koreláty. Dále bychom, ve shodě se současnými trendy ve výzkumu, pomocí významových profilů (čili specifického kognitivně-fenomenologického způsobu vztahování se ke světu) zmapovali možnosti prevence v této oblasti. Celkově se tedy projekt orientuje na výzkum fobických úzkostných poruch osobnosti, jejich pozadí, vzájemných podobností a rozdílů v osobnostním obraze jedince a možnosti prevence rozvíjejícího se onemocnění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info