Project information
Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže

Project Identification
MUNI/A/1042/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Výzkum zaměřený k problematice určení spodní trestněprávní věkové hranice trestní odpovědnosti
u dětí a mládeže, resp. zjištění názorů na určení hranice mezi plnou trestní odpovědností a sníženou odpovědností mladistvých.. Zjištění současného stavu právní úpravy v evropských státech se zaměřením na německy mluvící země, a Slovensko. Zjištění stanovisek k zavedení relativní spodní hranice trestní odpovědnosti. Zjišťování názorů na výši sazeb a sankcí a opatření ukládaných mladistvým. Zjišťování efektivnosti některých trestních a ochranných opatření ukládaných dětem a mladistvým pachatelům.opatření ukládaných mládeži. Sumarizace návrhů na preventivní opatření zaměřených ke kontrole kriminality mládeže. Zjištění názorů na zavedení a kvalitu právní úpravy detence u nás. Názory na potřebu zvláštní ochrany mládeže a dětí v trestním řízení se zaměřením na veřejnost hlavního líčení a utajování osobních údajů pachatelů z řad dětí a mladistvých.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info