Informace o projektu
Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže

Kód projektu
MUNI/A/1042/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Výzkum zaměřený k problematice určení spodní trestněprávní věkové hranice trestní odpovědnosti
u dětí a mládeže, resp. zjištění názorů na určení hranice mezi plnou trestní odpovědností a sníženou odpovědností mladistvých.. Zjištění současného stavu právní úpravy v evropských státech se zaměřením na německy mluvící země, a Slovensko. Zjištění stanovisek k zavedení relativní spodní hranice trestní odpovědnosti. Zjišťování názorů na výši sazeb a sankcí a opatření ukládaných mladistvým. Zjišťování efektivnosti některých trestních a ochranných opatření ukládaných dětem a mladistvým pachatelům.opatření ukládaných mládeži. Sumarizace návrhů na preventivní opatření zaměřených ke kontrole kriminality mládeže. Zjištění názorů na zavedení a kvalitu právní úpravy detence u nás. Názory na potřebu zvláštní ochrany mládeže a dětí v trestním řízení se zaměřením na veřejnost hlavního líčení a utajování osobních údajů pachatelů z řad dětí a mladistvých.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info