Project information

Komparativní studie angloamerického práva korporací se zaměřením na private limited company (KS Llc.)

Project Identification
MUNI/A/1031/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je provést studii britského práva obchodních společností se zvláštním zaměřením na Limited liability company, analyzovat jeho koncepci a provést komparaci s kontinentálními systémy. Autoři projektu se chtějí zaměřit především na oblasti se signifikantními odlišnostmi oproti českému právu (např. systém registrace právnických osob, proces založení korporace, otázky coporate governance apod.).
V rámci projektu by také bylo pokračováno v zapojení pracovníků právnické fakulty do mezinárodní iniciativy EMCA a zajištěna jejich účast na mezinárodních konferencích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info