Project information

Project information
Správní procesy v právu životního prostředí

Project Identification
MUNI/A/1036/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zpracovat charakteristiku správních procesů v právu životního prostředí. Jde o problematiku, která dosud nebyla uceleně teoreticky zpracována. S uplatňováním správních procesů v právu životního prostředí je spojena řada dlouhodobých i vysoce aktuálních aplikačních problémů, vyvolaných mimo jiné v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stejně jako dalších právních předpisů (nový stavební zákon, zákon o vyvlastnění, zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon o ochraně přírody a krajiny) a v souvislosti se změnami judikatury. Hlavní cílovou skupinou uživatelů projektu budou studenti doktorského studia, v rámci něhož je v oboru Správní právo a právo životního prostředí nově zařazen povinný předmět Zvláštnosti správního procesu v právu životního prostředí. Využít výsledky projektu budou moci i studenti a učitelé magisterského studijního oboru a dále zájemci z okruhu odborné veřejnosti.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info