Informace o projektu

Správní procesy v právu životního prostředí

Kód projektu
MUNI/A/1036/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zpracovat charakteristiku správních procesů v právu životního prostředí. Jde o problematiku, která dosud nebyla uceleně teoreticky zpracována. S uplatňováním správních procesů v právu životního prostředí je spojena řada dlouhodobých i vysoce aktuálních aplikačních problémů, vyvolaných mimo jiné v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stejně jako dalších právních předpisů (nový stavební zákon, zákon o vyvlastnění, zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon o ochraně přírody a krajiny) a v souvislosti se změnami judikatury. Hlavní cílovou skupinou uživatelů projektu budou studenti doktorského studia, v rámci něhož je v oboru Správní právo a právo životního prostředí nově zařazen povinný předmět Zvláštnosti správního procesu v právu životního prostředí. Využít výsledky projektu budou moci i studenti a učitelé magisterského studijního oboru a dále zájemci z okruhu odborné veřejnosti.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info