Project information

Mezinárodní trestní soudnictví (MTS TP)

Project Identification
MUNI/A/1034/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt Mezinárodního trestního soudnictví bude zaměřen na zpracování a následné prezentování a publikování tohoto dnes velmi aktuálního tématu a to na zahraničních i tuzemských konferencích tak i formou publikací v odborných časopisech.