Project information

Determination of a chromosomal map and characterization of bacteriophages in the starter culture Staphylococcus carnosus

Project Identification
OK 179
Project Period
1/1996 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem řešení projektu je molekulárně-biologická charakterizace bakteriálního druhu Staphylococcus carnosus, který je diminantní složkou startovacích kultur při výrobě salámů. Cílem projektu je stanovení profágů u S. carnosus a příprava vhodného klonovacího systému. Bude objasněn základ rezistence stafylokoků k polyvalentním bakteriofágůma charakterizován restrikčně-modifikační systém u S. carnosus. Na základě analýzy genomu bude upřesněna taxonomická klasifikace S. carnosus a definována vzájemná příbuznost s jinými druhy rodu Staphylococcus.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info