Project information

Project information
Nově vzniklý stát Kosovo a jeho státní občané (STOBKOS)

Project Identification
MUNI/A/1027/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt je koncipován jako jednoletý. V prvním půlroce lze očekávat navázání bližších kontaktů na univerzitním prostředí v Kosovu. Následně bude zpracována otázka státního občanství tohoto nově vzniklého státu, zejména pak s přihlédnutím k aktuálním potřebám státních orgánů České republiky, kdy v současnosti nemusí být vždy zcela zřejmé, jaké je státní občanství osob pocházející z uvedené oblasti. Projekt tématicky zapadá do disertační práce navrhovatele, kdy v minulosti jím byla již zpracována podobná problematika související se vznikem státu Eritrea.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info