Informace o projektu

Nově vzniklý stát Kosovo a jeho státní občané (STOBKOS)

Kód projektu
MUNI/A/1027/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je koncipován jako jednoletý. V prvním půlroce lze očekávat navázání bližších kontaktů na univerzitním prostředí v Kosovu. Následně bude zpracována otázka státního občanství tohoto nově vzniklého státu, zejména pak s přihlédnutím k aktuálním potřebám státních orgánů České republiky, kdy v současnosti nemusí být vždy zcela zřejmé, jaké je státní občanství osob pocházející z uvedené oblasti. Projekt tématicky zapadá do disertační práce navrhovatele, kdy v minulosti jím byla již zpracována podobná problematika související se vznikem státu Eritrea.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info