Project information

Elektronický paralelní korpus současné češtiny a němčiny

Project Identification
32p4
Project Period
5/2001 - 6/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Vienna

Cílem projektu je vytvoření paralelního elektronického korpusu současné češtiny a němčiny. Jedná se o obsáhlou databanku elektronicky zpracovaných textů a jejich překladů (paralel v druhém jazyce). V současnosti již existují paralelní korpusy některých jazyků EU (např. anglicko-norský). V ČR, a jak plyne z dostupných zdrojů, ani nikde jinde doposud nebyl vytvořen česko-německý paralelní korpus. Pro češtinu jako budoucí jazyk EU se jeví sestavení tohoto instrumentu nanejvýš žádoucí, neboť je jako instrument nepostradatelný v těchto oblastech: 1. Kontarstivní lingvistika: Korpus umožňuje efektivní získávání reprezentativního lingvistického dokladového materiálu. 2. Lexikografie: Jedná se o důležitý materiálový zdroj pro vytváření česko-německého a německo-českého akademického slovníku. 3. Lingvodidaktika: Databanka poskytuje autentický jazykový materiál pro sestavování moderních učebních materiálů. 4. Translatologie: Elektronický korpus je efektivní pomůcka pro překladatele a tlumočníky i jejich vzdělávání. 5. Výuka jazyků: Korpusu lze využít jako moderní vyučovací pomůcky pro češtinu i němčinu. 6. Speciální pedagogika: Produkt bude konvertovatelný do Braillova písma a plně využitelný nevidomými. Nadřazeným cílem projektu je podpora "malého jazyka" v evropském kontextu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info