Project information

Podpora přípravy projektů do operačních programů a rozvoj systému koordinované projektové podpory na MU

Project Identification
ROZV/7/6/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Cílem projektu je podpora absorpční schopnosti MU vzhledem k evropským fondům, zejména operačním programům Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace.


Projekt je určen k rozvoji zázemí na úrovni fakult a rektorátu Masarykovy univerzity nezbytného pro zavedení systému projektové podpory zejména pro operační programy. Problematika podpory přípravy projektů do operačních programů zahrnuje velmi široké spektrum vážných koncepčních problémů včetně administrativní, ekonomické, právní, investiční, personální agendy a také problematiku veřejných zakázek. Na centrální úrovni veškerou problematiku koordinuje Odboru projektové podpory Rektorátu MU, který dále zajišťuje efektivní koordinaci činností s fakultami.
Z projektu budou financováni pracovníci fakult kvalifikovaní jak po stránce manažerské, tak zejména odborně fundovaní v problematice ekonomických, právních a personalistických otázek podpory projektů. Tyto pracovníky lze přijmout buď v rámci nových výběrových řízení, nebo získat ze stávajícího pracovního týmu fakulty změnou pracovního zařazení, a to na plný nebo částečný úvazek. Projekt by měl současně částečně financovat část nákladů na projekty operačních programů, které jsou pro jejich přípravu nezbytné, ale v operačních programech jsou neuznatelné.
Investiční část projektu bude určena na spolufinancování projektů MU podávaných do OP VaVpI.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info