Project information

Inovace studijního programu speciální pedagogiky - somatopedie

Project Identification
ROZV/22/2002
Project Period
1/2001 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu v r. 2001: I/9/2001
Program je zaměřen na rozpracování některých témat, patřících do problematiky pedagogiky jedinců s tělesným postižením, jejichž aspekty nebyly zatím u nás v plné šíři reflektovány.
Cílem projektu je rozšířit kompetence studentů, studujících specializaci pedagogiky jedinců s tělesným postižením, srovnatelné s požadavky v zemích EU. Velký význam má možnost využití získaných poznatků v rámci všech kateder speciální pedagogiky pedagogických fakult v ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info