Project information

Současné trendy hudebně pedagogické praxe v rámci programu Středoevropské univerzitní sítě

Project Identification
ROZV/P39/2002
Project Period
1/2001 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2001: P/3/2001
Projekt bude v praxi experimentálně ověřovat netradiční vzdělávací postupy v rámci hudebně výchovného a vzdělávacího programu na základních školách /SŠ, ZUŠ/, s důrazem na elementární hudební tvořivost a komponování v oblasti činností instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových. K uvedené problematice budou připraveny semináře v rámci "Tvořivé dílny".

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info