Project information

Rozvoj a inovace portálů na podporu čtenářství v ČR

Project Identification
251/MK-S 4558/2010 OUK
Project Period
3/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je inovovat portály v těchto směrech:


1) sekce pro odborníky ("rozcestník" pro akademiky, knihovníky a studenty, kteří se zabývají čtenářstvím)
2) tvorba vzdělávacího prostředí - literární kvízy, testy
3) rozšíření a zlepšení geolokalizace knihoven (portál pozná, odkud se uživatel připojuje a nabídne mu služby a produkty nejbližší knihovny). Doprogramování filrtu a množnosti zobrazování např, podle PSČ
4) rozvoj sociálních funkcí (komunitní funkce) na portále BiblioHelp
5) vytvoření kvalitních informačních kanálů v sociálních sítích
6)propojení s LibraryThing (hodnocení knih, čtenářské knihovničky uživatelů, sdílení dat , …)
7) knižní sety (queer literatura, nejlépe zfilmované knihy, ...)
8) rss knižních literárních serverů (zaměřeno na rezence)
9) na portále Bibliohelp vytvoření nové sekce Pohádkoterapie
10) sekundárním dopadem projektu bude i uspořádání pracovní dílny se zaměřením na čtenářské servery a projekty

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info