Project information

Project information
Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU (Inovace studia historie)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0237
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Centre for the Study of Democracy and Culture

Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti absolventů mag. studijního programu historie na Historickém ústavu FF MU, a to prostřednictvím rozvoje magisterské specializace "Církevní dějiny" a podpory ostatních čtyř magisterských specializací. V rámci projektu dojde ke strukturálním i obsahovým změnám ve výuce: budou vytvořeny nové kurzy, vydány nové studijní publikace, e-learning, zrealizovány domácí i zahraniční exkurze a intenzivní modulová výuka. Studium bude dále rozšířeno o nabídku kolokvií, speciálních kurzů a vícedenních diskusních fór s profesory ze zahraničních univerzit. Bude rozšířeno zázemí pro studium: vybavení knihovny o počítače, nové knihy a zahraniční odborné časopisy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info