Project information

Doplňkový kurz českého jazyka pro učitele-nečeštináře 2. st. ZŠ, SŠ a pro další pedagogické pracovníky

Project Identification
ROZV/59/2002
Project Period
1/2000 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2000: R/40
Kurz poskytuje vzdělání v současné češtině se zdůrazněním dovedností užívat správně spisovný jazyk při tvorbě psaných i mluvených textů. Posluchači by získávali vědomosti a dovednosti: účastí na výuce a na konzultacích, stanovených programem kurzu; individuálními konzultacemi podle zájmu frekventantů a po dohodě s vyučujícími příslušných disciplín; studiem doporučené odborné literatury.