Project information

Rozšíření videotéky pro zkvalitnění výuky na katedře speciální pedagogiky PdF MU Brno

Project Identification
ROZV/77/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Janáček Academy of Music and Dramatic Arts in Brno

Při výuce všech oborů speciální pedagogiky v rámci prezenční i kombinované formy studia je bezpodmínečně nutná podpora videoprogramy. Katedra speciální pedagogiky vlastní velké množství videokazet s tematikou speciálně pedagogickou, kterou by nutně potřebovala využívat při výuce, ale většina kazet pochází ze zahraničí. Je tedy nutné upravit videokazety pro potřeby výuky - úpravou komentářů do českého jazyka, dalšími technickými úpravami, dotočení problematiky z pohledu naší země, legislativy, úpravy komentářů po obsahové stránce apod. Úkolem řešitelů bude vybavit videotéku všemi tituly, které jsou v současné době na katedře, ale nemohou z těchto důvodů být ve výuce použity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info