Project information

Podpora rostlinných biotechnologií ve výuce a výzkumu na MU Brno včetně mzdových prostředků a stipendií (ProBioTech)

Project Identification
JMK71070/2010
Project Period
4/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt je zaměřen na posílení nových metod výzkumu tkáňových kultur rostlin pěstovaných in vitro pro potřeby biotechnologií. Kromě odborných aspektů projektu je cílem i posílení odbornostiých znalostí a dovedností studentů obecné biologie. Projekt si klade za cíl zkvalitnění stávajících vědecko-výzkumných aktivit, jejich rozvoj a vytvoření možností studentských aktivit tak, aby odborná kvalita absolventů PřF MU byla zvýšena a zlepšilo se jejich uplatnění na mezinárodním trhu práce. V neposlední řadě je cílem je zkvalitnit charakter výukových experimentů tak, aby studentům poskytly detailní poznatkovou bázi v oblasti stresové fyziologie fyziologie, rostlinných biotechnologií.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info