Project information

Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků FSpS MU a zvyšování podílu cizojazyčné výuky vybraných předmětů v oblasti kinantropologie

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0199
Project Period
10/2010 - 9/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice
University of Ostrava

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity prostřednictvím inovace stěžejních předmětů vědního oboru kinantropologie a zvyšováním odborných kompetencí akademických a ostatních zaměstnanců fakulty. Projekt hodlá v rámci inovace poskytnout studentům možnost studia vybraných předmětů v anglickém jazyce, dále vytvořit česko-anglický e-learningový výukový materiál a zakomponovat do výuky nejnovější poznatky z oblasti výzkumu s využitím zkušeností partnerů projektu. Dále hodlá umožnit zvyšování jazykové vybavenosti zaměstnanců fakulty sportovních studií, což přinese především zvýšení vědecké úrovně fakulty a rovněž zkvalitnění pedagogické činnosti. Projekt bude vzdělávat 720 studentů VŠ žadatele i partnerů. Projekt dále umožní 70 zaměstnancům fakulty sportovních studií zvýšení jazykových kompetencí, z toho 7 osob bude studovat 2 jazyky. Projekt potrvá 36 měsíců.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info