Project information

Překladatelský a tlumočnický kurz pro učitele německého jazyka

Project Identification
ROZV/87/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je zkvalitnění překladatelské a tlumočnické kompetence učitelů německého jazyka. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí daný studijní program možnost získání nebo zdokonalení překladatelské a tlumočnické kompetence. Jednoleté kombinované studium bude zakončeno písemnou a ústní zkouškou a vydáním osvědčení o jeho absolvování.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info