Project information

Interakce protein-sacharid: Podstata rozpoznávaní patogenem (LECARB)

Project Identification
SIGA 382
Project Period
5/2010 - 4/2013
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Interakce protein-sacharid hrají důležitou roli v mnoha biologických rozpoznávacích procesech, mimo jiné jsou i prvním krokem adheze, invaze a infektivity patogenních bakterií. Předložený projekt je zaměřen na studium proteinů z patogenních mikroorganismů zapojených do primárního rozpoznávání hostitelské buňky. Navrhujeme detailní studii systémů lektin-sacharid, převážně novými NMR metodami, které doplní informace z SPR a mikrokalorimetrických metod. NMR je nejrobustnější metoda pro detailní strukturní studii molekul, které se podílejí na interakcích, v roztoku. Pokročilé NMR metody by měly poskytnout detaily o vazebném místě, identifikovat aminokyseliny lektinu a skupin sacharidového ligandu, které se zúčastňují interakce, a další údaje. Tyto informace jsou velmi důležité pro efektivní navrhování nových léčiv. Navržený projekt bude těžit ze zkušeností se studiemi interakcí lektin-sacharid prováděnými v Centru jinými fyzikálně-chemickými metodami a ze současného NMR přístrojového vybavení, které je v Centru k dispozici. Hostujícím vědcem projektu bude Ing. Peter Bystrický, PhD.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info