Project information

Výcvik sociálních dovedností u studujících speciální pedagogiku

Project Identification
ROZV/106/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na získání kompetencí u studujících speciální pedagogiku prezenční i kombinovanou formou v oblasti sociálních dovedností, a to formou výcviku sociálních dovedností. Okruhem osob budou v první řadě žáci se zrakovým postižením, dále bude okruh žáků rozšířen o žáky s tělesným postižením. Výstupem bude zpracování syllabů pro nový povinně volitelný předmět "Výcvik sociálních dovedností" a zpracování učebního textu na CD ROM.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info