Project information

Dvoustupňové studium učitelství na Pedagogické fakultě MU v Brně

Project Identification
ROZV/125/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cíle projektu jsou vypracovat nové dvoustupňové bakalářské a následné magisterské (3 + 2 roky) studijní programy učitelství pro první stupeň základní školy; druhý stupeň základní školy; střední školy. Základním principem bude modulová struktura studijních programů, kde modulem se rozumí skupina disciplín, která bude vytvářet určitou pedagogickou kompetenci učitele. Základními moduly budou: pedagogický modul; psychologický modul; oborový modul; oborově didaktický modul; modul pedagogické praxe; všeobecně přípravný modul (jazyky, filozofie, tělesná výchova aj.)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info