Project information

MONAIRNET (MONAIRNET)

Investor logo
Project Identification
M00124
Project Period
1/2010 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Office of the Government of Lower Austria
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
air quality, persistent organic pollutants (POPs)
Cooperating Organization
Umweltbundesamt Austria

Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu. Cílem projektu je zřízení společné monitorovací sítě s jednoročním měřícím programem. Monitorovací program bude založen na odběrech z 20 lokalit s pasivními vzorkovači, 6 lokalit s odběry atmosferické depozice, 8 lokalit s odběry jehličí a 2 lokality s novými vícesměrovými HiVol odběrovými čerpadly. Tím se získají poprvé v historii srovnatelná data koncentrací POPs v vzduší pro celou oblast (Rakousko, JČK, Vysočina a JMK). Zároveň dojde k navázání této sítě na již existující velkoplošné monitorovací sítě (EMEP, MONARPOP, MONET).

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info