Project information
Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě (Univerzitní výuka matematiky)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0203
Project Period
10/2010 - 9/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Home Credit International a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

V rychle se měnícím světě umožňuje matematické myšlení pružnou orientaci a přizpůsobení se novým skutečnostem. Projekt je proto zaměřen na inovaci výuky aplikované matematiky (v bakalářském a magisterském stupni) a servisní výuky matematiky pro jiné obory s cílem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů
matematických i nematematických oborů a jejich připravenosti pro potřeby současné i budoucí praxe. Celý projekt je inovativní v přiblížení matematiky reálnému světu a rozšiřuje profil absolventa od "aplikované matematiky" k "matematice v aplikacích". Ve spolupráci s partnery projektu a experty z praxe bude výuka aplikované matematiky úzce propojena s řešením praktických problémů. Servisní výuka bude koncipována novým modulárním způsobem založeným na co nejrychlejším zvládání výpočetních modelů potřebných v oboru, pro který je výuka určena, ovšem při zachování přiměřeného rozsahu matematické teorie, která vede k matematickému myšlení samotnému.

Publications

Total number of publications: 61


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info