Informace o projektu

Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě (Univerzitní výuka matematiky)

V rychle se měnícím světě umožňuje matematické myšlení pružnou orientaci a přizpůsobení se novým skutečnostem. Projekt je proto zaměřen na inovaci výuky aplikované matematiky (v bakalářském a magisterském stupni) a servisní výuky matematiky pro jiné obory s cílem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů matematických i nematematických oborů a jejich připravenosti pro potřeby současné i budoucí praxe. Celý projekt je inovativní v přiblížení matematiky reálnému světu a rozšiřuje profil absolventa od "aplikované matematiky" k "matematice v aplikacích". Ve spolupráci s partnery projektu a experty z praxe bude výuka aplikované matematiky úzce propojena s řešením praktických problémů. Servisní výuka bude koncipována novým modulárním způsobem založeným na co nejrychlejším zvládání výpočetních modelů potřebných v oboru, pro který je výuka určena, ovšem při zachování přiměřeného rozsahu matematické teorie, která vede k matematickému myšlení samotnému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info