Informace o projektu
Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě (Univerzitní výuka matematiky)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0203
Období řešení
10/2010 - 9/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Home Credit International a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

V rychle se měnícím světě umožňuje matematické myšlení pružnou orientaci a přizpůsobení se novým skutečnostem. Projekt je proto zaměřen na inovaci výuky aplikované matematiky (v bakalářském a magisterském stupni) a servisní výuky matematiky pro jiné obory s cílem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů
matematických i nematematických oborů a jejich připravenosti pro potřeby současné i budoucí praxe. Celý projekt je inovativní v přiblížení matematiky reálnému světu a rozšiřuje profil absolventa od "aplikované matematiky" k "matematice v aplikacích". Ve spolupráci s partnery projektu a experty z praxe bude výuka aplikované matematiky úzce propojena s řešením praktických problémů. Servisní výuka bude koncipována novým modulárním způsobem založeným na co nejrychlejším zvládání výpočetních modelů potřebných v oboru, pro který je výuka určena, ovšem při zachování přiměřeného rozsahu matematické teorie, která vede k matematickému myšlení samotnému.

Publikace

Počet publikací: 62


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info