Project information

Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti (Inovace biochemických programů)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0233
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
ANF DATA spol. s r.o.

Hlavním záměrem tohoto projektu je komplexní inovace bakalářských studijních programů Biochemie na PřF MU, jež se rovněž částečně dotkne i oboru Zdravotní laborant LF MU. Výsledkem by měl být flexibilnější a kreativnější absolvent lépe uplatnitelný na trhu práce. Inovace by měla zahrnout jak kvalitativní stránku dotčených studijních programů - inovaci stávajících a zavedení nových předmětů, zvyšování laboratorní zručnosti i počítačové, informační i jazykové gramotnosti absolventů, uplatnění moderních didaktických přístupů a zavádění modularizace studia s cílem vychovat absolventy připravené pro konkrétní uplatnění v praxi; tak i stránku kvantitativní - zvyšováni počtu jejich absolventů. Studenti v rámci projektu také získají možnost kontaktu s průmyslovými partnery orientovanými na oblast jejich studia, což posílí jejich sebevědomí i motivaci k dalšímu profesnímu rozvoji. Pozornost bude rovněž věnována studentům středních škol jako potenciálním uchazečům o studium uvedených programů. Partnery projektu bez finanční účasti budou firmy ANF Data s.r.o. a BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info