Project information

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (RECETOX EDUCATION)

Cílem projektu je inovace výuky PřF MU zaměřené na problematiku životního prostředí tak, aby lépe korespondovala s potřebami trhu práce a aby bylo rozvinuto systematické vzdělávání v oblasti trvale udržitelného rozvoje. U stávajících přednášek a cvičení bude modernizován obsah i forma výuky. Do výuky budou včleněny semináře s odborníky z praxe, exkurze a stáže. Výuka bude rozšířena o nové kurzy, které doplní chybějící mezioborová a prakticky orientovaná environmentální témata. Tyto aktivity budou realizovány v úzké spolupráci s odborníky z praxe (partneři projektu). Inovace budou vycházet z pravidelných průzkumů mezi absolventy a zaměstnavateli. Na podporu environmentální výuky vznikne webový portál a propagace bude zaměřena i na zájemce ze středních škol. Budou také zvýšeny jazykové a manažerské schopnosti zapojených pedagogů. Inovace výuky zvýší u budoucích absolventů flexibilitu, uplatnitelnost, konkurenceschopnost a přechod do praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info