Project information

Project information
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (RECETOX EDUCATION)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0213
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
T. G. Masaryk Water Research Institute
Central Supervisory and Laboratory Institute for Agriculture
Czech Hydrometeorological Insitute
State Phytosanitary Administration
Arnika, program pro tox látky
ECO - Management
ENVISAN-GEM
SITA CZ a.s.

Cílem projektu je inovace výuky PřF MU zaměřené na problematiku životního prostředí tak, aby lépe korespondovala s potřebami trhu práce a aby bylo rozvinuto systematické vzdělávání v oblasti trvale udržitelného rozvoje. U stávajících přednášek a cvičení bude modernizován obsah i forma výuky. Do výuky budou včleněny semináře s odborníky z praxe, exkurze a stáže. Výuka bude rozšířena o nové kurzy, které doplní chybějící mezioborová a prakticky orientovaná environmentální témata. Tyto aktivity budou realizovány v úzké spolupráci s odborníky z praxe (partneři projektu). Inovace budou vycházet z pravidelných průzkumů mezi absolventy a zaměstnavateli. Na podporu environmentální výuky vznikne webový portál a propagace bude zaměřena i na zájemce ze středních škol. Budou také zvýšeny jazykové a manažerské schopnosti zapojených pedagogů. Inovace výuky zvýší u budoucích absolventů flexibilitu, uplatnitelnost, konkurenceschopnost a přechod do praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info