Informace o projektu
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (RECETOX EDUCATION)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0213
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Český hydrometeorologický ústav
Státní rostlinolékařská správa
Arnika, program pro tox látky
ECO - Management
ENVISAN-GEM
SITA CZ a.s.

Cílem projektu je inovace výuky PřF MU zaměřené na problematiku životního prostředí tak, aby lépe korespondovala s potřebami trhu práce a aby bylo rozvinuto systematické vzdělávání v oblasti trvale udržitelného rozvoje. U stávajících přednášek a cvičení bude modernizován obsah i forma výuky. Do výuky budou včleněny semináře s odborníky z praxe, exkurze a stáže. Výuka bude rozšířena o nové kurzy, které doplní chybějící mezioborová a prakticky orientovaná environmentální témata. Tyto aktivity budou realizovány v úzké spolupráci s odborníky z praxe (partneři projektu). Inovace budou vycházet z pravidelných průzkumů mezi absolventy a zaměstnavateli. Na podporu environmentální výuky vznikne webový portál a propagace bude zaměřena i na zájemce ze středních škol. Budou také zvýšeny jazykové a manažerské schopnosti zapojených pedagogů. Inovace výuky zvýší u budoucích absolventů flexibilitu, uplatnitelnost, konkurenceschopnost a přechod do praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info