Project information

Project information
Neurozánět jako významná složka regenerace nervu a indukce neuropatické bolesti

Project Identification
MUNI/A/1031/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je studiu aktivace gliových buněk, invaze makrofágů a exprese vybraných pro - a protizánětlivých cytokinů a jejich receptorů na experimentálních modelech poškození periferního nervu spinálního a trigeminálního systému.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info