Informace o projektu

Neurozánět jako významná složka regenerace nervu a indukce neuropatické bolesti

Kód projektu
MUNI/A/1031/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je studiu aktivace gliových buněk, invaze makrofágů a exprese vybraných pro - a protizánětlivých cytokinů a jejich receptorů na experimentálních modelech poškození periferního nervu spinálního a trigeminálního systému.