Project information

Well-structured combinatorial classes, width parameters, and design of efficient algorithms

Investor logo
Project Identification
GAP202/11/0196
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen

Našim cílem je dále rozvíjet teoretické poznatky strukturální kombinatoriky, především o tzv. šířkových parametrech, a hledat jejich nové úspěšné aplikace v návrhu efektivních algoritmů pro těžké problémy.
Za tímto účelem nově spojíme síly a dosavadní výsledky navrhovatele a spolunavrhovatele.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info